Ολοκληρωμένη συντήρηση ηλιακού θερμοσίφωνα μόνο 30€

Συντήρηση ηλιακού θερμοσίφωνα

Η σημαντικότερη εργασία για έναν ηλιακό θερμοσίφωνα πέρα από την σωστή τοποθέτηση και εγκατάσταση είναι σαφώς η σωστή και τακτική συντήρηση του. Με τον όρο τακτική συντήρηση νοείται η ρύθμιση και ο έλεγχος από κάποιον εξειδικευμένο τεχνικό τουλάχιστον κάθε δύο χρόνια. Η σωστή συντήρηση περιλαμβάνει την ορθή και έγκαιρη εκτέλεση των παρακάτω εργασιών. Τέτοιες εργασίες είναι η αλλαγή ανοδίου, η συμπλήρωση αντιψυκτικού υγρού, ο έλεγχος φλάντζας αντίστασης, ο καθαρισμός βαρελιού (boiler) εσωτερικά και ο έλεγχος της ασφαλιστικής βαλβίδας κλειστού κυκλώματος, του νερού χρήσης και των μονώσεων.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

01

Αλλαγή ανοδίου για την αποφυγή ηλεκτρόλυσης και διαρροής του boiler, σε όλα τα boiler εκτός από τα χάλκινα.

02

Αποκατάσταση αντιψυκτικού υγρού, για προστασία του θερμοσίφωνα από παγετούς και χαμηλές θερμοκρασίες.

03

Έλεγχος ασφαλιστικής βαλβίδας, φλάντζας, ηλεκτρικής αντίστασης, θερμοστάτη, μονώσεων.

04

Καθαρισμός βαρελιού - boiler εσωτερικά για την απομάκρυνση αλάτων και λασπών που έχουν συσσωρευτεί με την πάροδο του χρόνου.

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%